menores

 

 

 

 

 

 

Información sobre matrícula:

Área académica da Facultade de Ciencias Xurídicas e do Traballo
Correo-e: secxuridicas@uvigo.es
Tlf.: +34 986 813 831

 

Breve presentación e obxetivos:

Doutoramento impartido na Fac. Ciencias Xurídicas e do Traballo.

O obxectivo fundamental deste título é formar investigadores con capacidade de deseñar, pór en práctica e liderar proxectos e procesos de investigación en materia de desprotección e conflitividade social dos menores de idade, desde unha perspectiva eminentemente xurídica, pero tamén psicolóxica e socio-educativa.

Á súa vez, tamén se pretende que este Máster sexa un punto de encontro interdisciplinar para o debate, a análise crítica e a posta en común de ideas tendentes a mellorar a protección xurídica e os mecanismos de intervención psicosocioeducativos que teñen como destinatarios aos menores en situación de risco, desamparo ou conflito social.

 

Titulación acreditada pola ACSUG, con informe favorable.