CARTEL MDE 2015 2016 WEB

Información sobre matrícula:

Área académica de la Facultad de Ciencias Xurídicas e do Traballo
Correo-e: secxuridicas@uvigo.es
Tlf.: +34 986 813 831

Breve presentación e obxetivos:

O Máster en Dereito de Empresa é un Máster de orientación laboral e constitúe un instrumento de formación para licenciados e graduados en Dereito, RR.LL. e noutras titulacións afíns que: permite profundar en coñecementos propios do Dereito de empresa, mercé a contidos altamente especializados e propicia, así mesmo, o inicio da carreira académica, coa realización da Tese Doutoral.

O carácter multidisciplinar do Máster contribúe á consecución dun coñecemento adecuado da empresa e o mercado, e colocará aos nosos graduados en boas condicións para acceder a postos de traballo, para os que se requiren profesionais cualificados e cun importante grao de preparación académica e práctica.

Colaboran:

logo_garrigues logo_cuatrecasaslogo_deloitte