DESCRIPCIÓN DEL TITULO

DENOMINACIÓN DO TÍTULO GraOo en Relacions Laboráis e Recursos Humanos pola Universidade de Vigo
CENTRO ÓNDE SE IMPARTE Facultade de Ciencias Xurídicas e do Traballo (Campus de Vigo)
CÓDIGO RUCT 2501123
DATA DE INSCRIPCIÓN NO RUCT 05/01/2010
DATA DE VERIFICACIÓN DO TÍTULO 22/06/2009
DATA DE APROBACIÓN POLO CONSELLO DE MINISTROS 30/10/2009
DATA DE AUTORIZACIÓN DA IMPLANTACIÓN POLA XUNTA DE GALICIA 27/08/2009

 

COORDINADOR/A DO TÍTULO Rafael Fernández Acevedo

 

TÍTULO CONXUNTO NON
TIPO DE ENSINANZA Presencial
RAMA DE COÑECEMENTO Ciencias Sociais e Xurídicas
NÚMERO DE PRAZAS DE NOVO INGRESO OFERTADAS

80

NÚMERO DE ECTS DO TÍTULO

240 ECTS

 

NÚMERO MÍNIMO DE ECTS DE MATRÍCULA POLO ESTUDANTE E PERIODO LECTIVO 4 cursos
Tempo completo

1º ano

ECTS matrícula mínima

60

ECTS matrícula máxima

60

Resto cursos

ECTS matrícula mínima

48

ECTS matrícula Máxima

60

Tempo parcial

1º ano

ECTS matrícula mínima

24

ECTS matrícula máxima

47

Resto cursos

ECTS matrícula mínima

24

ECTS matrícula Máxima

47

 

NORMAS DE PERMANENCIA

http://www.uvigo.es/opencms/export/sites/uvigo/uvigo_gl/DOCUMENTOS/alumnado/Normativa_Permanencia_UVIGO_DOG.pdf

http://www.uvigo.es/opencms/export/sites/uvigo/uvigo_gl/DOCUMENTOS/alumnado/Instrucixns_Aplicacixn__permanencia_2014-15_def.pdf

NATURALEZA DA INSTITUCIÓN QUE CONCEDE O TÍTULO Pública
POSIBLES SAIDAS PROFESIONAiS Graduado Social – Director de Recursos Humanos – AXentes de emprego e desarrolo local – Técnico en Prevención de Riscos Laborais – Auditor Sociolaboral – Empresa privada – Asociacions – Profesor (universitario ou non universitario) – Organizacions sindicais – Funcionario de Administracions Públicas – Funcionario de Organizacions internacionais e comunitarias
LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE Gallego y/o Castellano

Descargar pdf descripción