img_6O presente grao ten a finalidade de proporcionar unha formación integral e multidisciplinar no ámbito sociolaboral, para deseñar e implantar estratexias e políticas de recursos humanos e intervención no mercado de traballo, atendendo ás súas perspectivas xurídica, organizativa, psicolóxica, sociolóxica, histórica e económica. Ademais permitirá ao estudantado participar na comunicación en diversos ámbitos de actuación como asesoramento laboral, xestión e dirección de persoal, organización do traballo e mediación no mercado de traballo.

Calendario 2016-2017

Horarios de Clases  

Grupos Prácticos

Horarios de Exames 2016-2017

Guías docentes da titulación