NÚMERO MÍNIMO DE ECTS DE MATRÍCULA POR ESTUDANTE E PERIODO LECTIVO
4 cursos

Tempo completo

1º ano

ECTS matrícula mínima

60

ECTS matrícula máxima

60

Resto cursos

ECTS matrícula mínima

48

ECTS matrícula Máxima

60

Tempo parcial

1º ano

ECTS matrícula mínima

24

ECTS matrícula máxima

47

Resto cursos

ECTS matrícula mínima

24

ECTS matrícula Máxima

47

Información sobre matrícula 2016/2017