DESCRIPCIÓN DEL TÍTULO

DENOMINACIÓN DO TÍTULO Grao en Dereito pola Universidade de Vigo
CENTRO ONDE SE IMPARTE Facultade de Dereito (Campus Ourense)
Facultade de Ciencias Xurídicas e do Traballo (Campus de Vigo)
CÓDIGO RUCT 2501118
DATA DE REXISTRO NO RUCT 03/11/2010
DATA DE VERIFICACIÓN DO TÍTULO 26/06/2009
DATA DE APROBACIÓN POLO CONSELLO DE MINISTROS 30/10/2009
DATA DE AUTORIZACIÓN DA IMPLANTACIÓN POLA XUNTA DE GALICIA 27/08/2009
COORDINADOR/A DO TÍTULO Facultade de Dereito (Campus Ourense)

Lourdes Borrajo Diz

Facultade de Ciencias Xurídicas e do Traballo (Campus de Vigo)

Jaime Aneiros Pereira

TÍTULO CONXUNTO NON
TIPO DE ENSINANZA Presencial
RAMA DE COÑECEMENTO Ciencias Sociais e Xurídicas
NÚMERO DE PLAZAS DE NUEVO INGRESO OFERTADAS Facultade de Dereito (Campus Ourense)

60

Facultade de Ciencias Xurídicas e do Traballo

80

NÚMERO DE ECTS DO TÍTULO 240 ECTS
NÚMERO MÍNIMO DE ECTS DE MATRÍCULA POR ESTUDANTE E PERIODO LECTIVO 4 cursos
Tempo completo 1º ano ECTS matrícula mínima

60

ECTS matrícula máxima

60

Resto dos cursos ECTS matrícula mínima

48

ECTS matrícula Máxima

60

Tiempo parcial 1º ano ECTS matrícula mínima

24

ECTS matrícula máxima

47

Resto dos cursos ECTS matrícula mínima

24

ECTS matrícula Máxima

47

MENCIONS IMPARTIDAS NA FACULTADE DE CIENCIAS XURÍDICAS E DO TRABALLO Mención en Dereito Privado de Empresa
Mención en Dereito Público de Empresa
NORMAS DE PERMANENCIA

http://www.uvigo.es/opencms/export/sites/uvigo/uvigo_gl/DOCUMENTOS/alumnado/Normativa_Permanencia_UVIGO_DOG.pdf

http://www.uvigo.es/opencms/export/sites/uvigo/uvigo_gl/DOCUMENTOS/alumnado/Instrucixns_Aplicacixn__permanencia_2014-15_def.pdf

NATURALEZA DA INSTITUCIÓN QUE CONCEDE O TÍTULO Pública
POSIBLES SAÍDAS PROFESIONALES

Avogado – Procurador – Xuíz – Ministerio Fiscal – Secretario de Xulgado – Notario – Registrador – Xuíz – Empresa privada – Asociacións e Organizacións Públicas – Profesor (universitario ou non universitario) – Funcionario de Administracións Públicas – Funcionario de Organizacións internacionais

LINGUAS NAS QUE SE IMPARTE Galego e/ou Castelan

Descargar pdf descripción del título