Competencias

É competencia da Comisión de Validacións recibir as solicitudes de validación parcial de estudos e facer os informes pertinentes para a  aprobación na Xunta de Goberno.
Así o expresa o artigo 42 do Regulamento de Réximen Interno da Facultade de Ciencias Xurídicas e do Traballo.
As solicitudes de validación  resolveranse según o que marque a normativa vixente.

Composición

A composición da Comisión de Recoñecemento e Convalidacións, por ser unha Comisión delegada, encontrase no Artigo  34.2 y 34.3 do Regulamento de Réximen Interno, que establece que a composición das comisións delegadas respetará  as mesmas porcentaxes de representación dos distintos sectores da Comunidade Universitaria que fixan para a Xunta de Facultade.

Membros da Comisión de Recoñecementos e validación

Actas

Actas

2015

2014

2013

2012

2011

2010