Competencias

Composición

A composición da Comisión de Docencia, por ser unha Comisión delegada, encontrase no Artigo 34.2 y 34.3 do Reglamento de Réximen Interno, que establece que a composición das comisións delegadas respetarán as mesmas porcentaxes de representación dos distintos sectores da Comunidade Universitaria que se establezan para a Xunta de Facultade.

Membros da Comisión de Docencia

Actas