O artigo 4 do Regulamento de Estudos de Posgrao da Universidade de Vigo regula a organización e xestión dos másteres universitarios, e establece dous niveis de coordinación diferentes:

  •  Coordinadores do Máster. Profesor/a Doutor/a  con dedicación exclusiva na  Universidade de Vigo.

Máster en Dereito de Empresa. Coordinadora: Profa. Dra. Ana Pita Grandal
Máster en Avogacía. Coordinadora: Profa. Dra. Maria Antonia Arias Martínez
Máster en Xestión e Dirección Laboral. Coordinadora: Profa. Dra. Emma Rodríguez Rodríguez
Máster en Menores en situación de desprotección e conflicto social. Coordinadora: Profa. Dra. Esther Pillado González

  •  Comisións Académicas do Máster

Competencias das CAM

Composición das CAM

Comisión Académica do Máster en Dereito de Empresa

Comisión Académica do Máster en Abogacía- Vigo

Comisión Académica do Máster en Abogacía-Pontevedra

Comisión Académica dp Máster en Xestión e Dirección Laboral

Comisión Académica do Máster en Menores en Situación de Desprotección e Conflicto Social