Tlfno. 986 812682
E-mail: presxur@uvigo.es
Horario de Atención ao Público: de 8:30h a 20:45h