MÓDULO CRÉDITOS MATERIA CRÉDITOS ASIGNATURA TIPO ECTS CURSO
MARCO NORMATIVO DAS RELACIONS LABORAIS 99 Introducción ao Dereito 6 Dereito. Introducción ao Dereito FB 6
Dereito Administrativo 9 Dereito Administrativo OB 9
Dereito Financeiro e Tributario 9 Dereito Financeiro e Tributario OB 9
Dereito do Traballo e da Seguridade Social 54 Dereito del Traballo I OB 6
Dereito del Traballo II OB 6
Dereito da Seguridade Social I OB 6
Dereito da Seguridade Social II OB 6
Dereito Sindical I OB 6
Dereito Sindical II OB 6
Prevención de Riscos Laborais OB 6
Dereito Social Comunitario OP 6 3º/4º
Igualdade e Mercado de Traballo OP 6 3º/4º
Estranxería 6 Dereitos Sociolaborais dos estranxeiros en España OP 6 3º/4º
Dereito Procesal Laboral 9 Dereito Procesal Laboral OB 9
Dereito Mercantil 6 Dereito de Sociedades e Cooperativas OP 6 3º/4º
ORGANIZACIÓN DO TRABALLO E XESTIÓN DOS RECURSOS HUMANOS 27 Dirección e Xestión 27 Empresa. Organización da Empresa FB 9
Xestión dos Métodos de Traballo OB 6
Dirección Estratéxica OB 6
Dirección e xestión de Recursos Humanos II: dimensión empresarial OB 6
SOCIOLOXÍA DO TRABALLO E TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN SOCIAL 36 Estatística 6 Estatística FB 6
Técnicas de Investigación Social 9 Técnicas de Investigación Social OB 9
Socioloxía 6 Socioloxía. Introducción á Socioloxía FB 6
Socioloxía do Traballo 6 Socioloxía do Traballo OB 6
Auditoría Sociolaboral 9 Auditoría Sociolaboral OP 9 3º/4º
PSICOLOXÍA DO TRABALLO 30 Psicoloxía 30 Psicoloxía. Psicoloxía do traballo FB 9
Dirección e xestión de Recursos Humanos I: dimensión psicosocial OB 6
Selección e evaluación do personal OP 9 3º/4º
Deseño de plans estratéxicos de igualdade de oportunidades OP 6 3º/4º
ECONOMIA E ECONOMIA DEL TRABAJO 36 Economía 18 Economía. Principios de Economía FB 6
Economía. Economía Española FB 6
Economía Laboral OB 6
Contabilidade 18 Empresa. Fundamentos Básicos de Contabilidade na Empresa FB 6
Contabilidade OB 6
Introducción ao análisis contable OP 6 3º/4º
HISTORIA E TEORÍA DAS RELACIONS LABORAIS 12 Historia 6 Historia. Historia das Relacions Laborais no mundo contemporáneo FB 6
Teoría de las Relacions Laborais 6 Teoría de las Relaciones Laborais OB 6
EMPREGO E POLITICAS SOCIOLABORAIS 24 Emprego 18 Dereito do Emprego OB 6
Emprego Público OB 6
Traballo Autónomo OP 6 3º/4º
Políticas Sociolaborais 6 Políticas Sociolaboráis OP 6 3º/4º
PRACTICAS E TFG 12 Traballo Fin de Grao 6 Trabajo Fin de Grado OB 6
Prácticas en Empresas 6 Prácticas en Empresas OP 6 3º/4º

Descarga da Estructura dos Estudos