Plan Anual de Melloras da Facultade de Ciencias Xurídicas e do Traballo

Plan Anual de Melloras -por titulación-

 Grao en Dereito

 Grao en Relacións Laborais e Recursos Humanos

 Máster en Avogacía

 Máster de Dereito de Empresa

 Máster de Menores en Situación de Desprotección e Conflito Social

 Máster de Xestión e Dirección Laboral