Informe de revisión pola Dirección

Resultados académicos do centro

Resultados  da avaliación da satisfacción coas titulacións oficiais

Para máis información sobre os resultados das avaliacións das distintas titulacións oficiais da Universidade de Vigo: http://calidade.uvigo.es/calidade_gl/alumnado/encuestas_alumnado/index.html

Resultados académicos por titulación

 Grao en Dereito

 Grao en Relacións Laborais e Recursos Humanos

Máster en Avogacía. Vigo

Máster de Dereito de Empresa

Por tratarse dun título de implantación recente, no curso 2013/2014, e non dispor de datos anteriores, este título non ten Histórico de Resultados.

Máster de Menores en Situación de Desprotección e Conflito Social

 Máster de Xestión e Dirección Laboral