A Comisión de Calidade é un órgano que participa nas tarefas de planificación e seguimento del Sistema da Garantía Interna de Calidade (SGIC) da Facultade de Ciencias Xurídicas e do Traballo, e actúa como unha das canles de comunicación interna da política, os obxectivos, os plans, os programas, as responsabilidades e os logros do sistema.

Competencias da Comisión

Composición

No capítulo 3 do Manual do SGIC  especificase a composición da Comisión de Calidade, que será a siguiente:

Membros da Comisión de Calidade

Actas