O alumnado da Universidade de Vigo pode cursar parte das súas titulacións no estranxeiro a través de programas como o Erasmus, ISEP, así como, beneficiarse das bolsas propias desta universidade, que tamén pon a disposición dos seus estudantes un tándem de conversación coa finalidade de fomentar a aprendizaxe de idiomas e as relacións interpersoais entre participantes.

Responsable RR.II. – Dereito:   Pablo Riquelme Vázquez, erasmusdr@uvigo.es
Responsable RR.II. – RRLL e RRHH: Pierre-Henri Cialti, erasmusrrll@uvigo.es

A Oficina de Relacións Internacionais é a encargada de coordinar, centralizar e xestionar as actividades internacionais que se desenvolven na institución, relacionadas con programas de intercambio de formación de estudantes.

  • PROGRAMA ERASMUS
  • PROGRAMA ISEP
  • PROGRAMA GE4
  • BOLSAS ERASMUS PRÁCTICAS
  • BOLSAS DE INTERCAMBIO PROPIAS
  • LIBRE MOBILIDADE
  • PROGRAMA VULCANUS
  • BOLSAS BANCO SANTANDER
  • OUTRAS BOLSAS

ORI: http://www.uvigo.es/uvigo_es/administracion/ori/uvigo/